Cysylltu a ni

Ysgol Griffith Jones
Heol yr Orsaf San Cler
Sir Gaerfyrddin, SA33 4BT

Ffôn:01994 230 589
Ebost:admin@griffithjones.ysgolccc.cymru


Ysgol Griffith Jones

Amserlenni

Amserlen Ymarfer Corff – Medi 2021 / Physical Education Timetable – September 2021

Llun/Monday

Mawrth/Tuesday

Mercher/Wednesday

Iau/Thursday

Gwener/Friday

                  

CULHUWCH

(Mrs Enfys Thomas)

 

OLWEN

(Mrs Rhian Taylor)

NON

(Mrs Llinos Griffiths)

DEWI

(Mrs Wendy Griffiths /

 Mrs Joanna Mason)

Egwyl/Break

Egwyl/Break

Egwyl/Break

Egwyl/Break

Egwyl/Break

GWENLLIAN

(Mrs Eleri Lewis)

 

 

ARTHUR

(Mrs Ceirios Jenner)

 

BECA

(Mrs Kay Jenkins)

Cinio/Lunch

Cinio/Lunch

Cinio/Lunch

Cinio/Lunch

Cinio/Lunch

BRANWEN

(Mr Carwyn Richards)

 

PWYLL

(Mrs Mai Giles)

MYRDDIN

(Mr David Toms)

HYWEL

(Miss Kate Evans)

RHIANNON

(Miss Carys Evans)

Egwyl/Break

Egwyl/Break

Egwyl/Break

Egwyl/Break

Egwyl/Break