Cysylltu a ni

Ysgol Griffith Jones
Heol yr Orsaf San Cler
Sir Gaerfyrddin, SA33 4BT

Ffôn:01994 230 589
Ebost:admin@griffith.ysgolccc.org.uk


Ysgol Griffith Jones

Y Corff Llywodraethol

Y Corff Llywodraethol / The Governing Body

 

CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR / CHAIRPERSON OF GOVERNORS:

Mrs Lynnette Phillips

Gilfach, Cwmbach, Whitland, Carms

SA34 0DN

01994 448666

  

CLERC I’R LLYWODRAETHWYR / CLERK TO THE GOVERNORS:

Swyddog Gweinyddol / Administrative Officer

Ysgol Griffith Jones

Heol yr Orsaf / Station Road

Sanclêr / St Clears

SA33 4BT

 

ENW

NAME

STATWS

STATUS

Mr Emyr Davies

Prifathro / Headteacher

Cyng/Cllr Philip M Hughes

Llywodraethwr Awdurdod Addysg Lleol 

Local Education Authority Governor

Mr Tim John

Mr Kevin Jenkins

Mrs Delyth Jenkins

Llywodraethwr Cymunedol

Community Governor

Mrs Lynnette Phillips

Mr Gwyndaf Williams

Mr Philip Rogers

Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol

Additional Community Representative

Mrs Rachel Davies

Rhiant Lywodraethwr

Parent Governor

Mrs Carly Jones

Mrs Anwen Pearce

Mrs Caroline Jones

Mrs Mai Giles

Athro Lywodraethwr

Teacher Governor

Mrs Amanda Jones

Staff Lywodraethwr

Staff Governor

 

 

Cadeirydd/Chairperson                             Mrs Lynnette Phillips

2019/20

 

Is-Gadeirydd/Vice-Chairperson                 Mr Kevin Jenkins

2019/20