Cysylltu a ni

Ysgol Griffith Jones
Heol yr Orsaf San Cler
Sir Gaerfyrddin, SA33 4BT

Ffôn:01994 230 589
Ebost:admin@griffithjones.ysgolccc.cymru


Ysgol Griffith Jones

Staff / Cysylltwch

 

Headteacher - Prifathro - Mr Emyr Davies

Teaching Staff – Athrawon

 

 

Dirprwy / Deputy Headteacher 

Mrs Mai Giles

 

 

 

Blwyddyn 6 – Year 6

(A)

Dosbarth Pwyll

 

 

 

Mr David Toms

 

 

 

 

Blwyddyn 6 – Year 6

(B)

Dosbarth Myrddin

 

 

 

Mrs Enfys Thomas

 

 

 

 

Blwyddyn 5 - Year 5

(A) 

Dosbarth Culhwch

 

 

 

Miss Kate Evans

 

 

 

 

Blwyddyn 4 & 5-Years 4 and 5

(B) 

Dosbarth Hywel

 

 

 

Mr Carwyn Richards

 

 

 

 

Blwyddyn 4 - Year 4

(A)

Dosbarth Branwen

 

 

 

Miss Carys Evans

 

 

 

 

Blwyddyn 3 - Year 3

(A)

Dosbarth Rhiannon

 

 

 

Mrs Rhian Taylor

 

 

 

 

Blwyddyn 2 & 3-Years 2 and 3

(B) 

Dosbarth Olwen

 

 

 

Mrs Ceirios Jenner

 

 

 

 

Blwyddyn 2 - Year 2

(A) 

Dosbarth Arthur

 

 

 

Mrs Eleri Lewis

 

 

 

 

Blwyddyn 1 - Year 1

(A) 

Dosbarth Gwenllian

 

 

Pennaeth Cynorthwyol / Assistant Headteacher

Mrs Kay Jenkins

 

 

 

Derbyn a Blwyddyn 1 - Reception and year 1 (A)

 

Dosbarth Beca

 

 

 

Mrs Wendy Griffiths / Mrs Joanna Mason

 

 

 

Derbyn - Reception (A) 

Dosbarth Dewi

 

 

 

Mrs Llinos Griffiths

 

 

 

 

Meithrin - Nursery 

Dosbarth Non

 

Staff CPA / PPA Staff

 

Mrs Catrin Williams (PPA)

 

 

Mrs Lisa Jones (PPA)

 

 

Mrs Ffion James (PPA) 

 

Teaching Assistants - Cynorthwywyr

Mrs Amanda Jones  

Mrs Wendy James

Mrs Christine Pindair

Mrs Emma Driscoll

Mrs AnwenThomas 

Mrs Joanna Mason 

Mrs Wenan Rees

Mrs Trudy Page

 

Gofalwr / Caretaker 

Mr Henry Owen 

Swyddog Gweinyddu a Chyllid / Administrative Officer

Mrs Elinor Evans 

Cysylltu / Contacts

Phone Number - 01994 230589 

Fax - 01994 230280 

e-mail address - admin@griffithjones.ysgolccc.cymru