Staff / Cysylltwch

Headteacher – PrifathroMr Emyr Davies
Teaching Staff – Athrawon

Year 6 – Blwyddyn 6
A
Mrs Enfys Thomas
Pwyll
Assistant Headteacher / Pennaeth Cynorthwyol
Years 5 & 6 – Blwyddyn 5 & 6
B
Mr David Toms
Myrddin
Year 5 – Blwyddyn 5
A
Mrs Nerys Howells
Culhwch
Year 2 – Blwyddyn 2
B
Miss Dawn Davies
Hywel
Year 4 – Blwyddyn 4
A
Mrs Wendy James
Branwen
Year 3 – Blwyddyn 3
A
Miss Miriam Lennon Jones
Rhiannon
Years 3 & 4 – Blwyddyn 3 a 4
B
Mrs Jo Mason
Olwen
Year 1 – Blwyddyn 1
A
Mrs Rhian Taylor
Arthur
Year 1 & 2 – Blwyddyn 1 & 2
A
Mrs Eleri Lewis
Gwenllian
Assistant Headteacher / Pennaeth Cynorthwyol
Reception – Derbyn
A
Mrs Kay Jenkins
Mrs Angharad Jameson

Beca
—————————————————–—————————–
Dewi
Nursery – MeithrinMrs Llinos Griffiths
Non
PPA Staff – Staff CPAMrs Ceirios Jenner (PPA)
Mrs Lisa Jones (PPA)
Mrs Wendy Griffiths (PPA)
Teaching Assistants – CynorthwywyrMrs Amanda Jones
Mrs Ceri Rees
Mrs Christina John
Mrs Angharad Lloyd
Mrs Christine Pindair
Mrs Emma Driscoll
Mrs Katie Thomas
Mrs Wenan Rees
Mrs Trudy Page
Mrs Catrin Irving
Caretaker – GofalwrMr Henry Owen
Administrative Officer – Swyddog Gweinyddu a ChyllidMrs Elinor Evans
Contacts – CysylltuPhone – 01994 230589
Fax – 01994 230280
e-mail – admin@griffithjones.ysgolccc.cymru