Governors

Y Corff Llywodraethol / The Governing Body

CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR / CHAIRPERSON OF GOVERNORS:

Mrs Lynnette Phillips

Gilfach, Cwmbach, Whitland, Carms

SA34 0DN

 07968 097346

CLERC I’R LLYWODRAETHWYR / CLERK TO THE GOVERNORS:

Swyddog Gweinyddol / Administrative Officer

Ysgol Griffith Jones

Heol yr Orsaf / Station Road

Sanclêr / St Clears

SA33 4BT

ENW / NAMESTATWS / STATUS
Mr Emyr DaviesPrifathro / Headteacher
Cyng/Cllr Philip M HughesLlywodraethwr Awdurdod Addysg Lleol / Local Education Authority Governor
Mr Tim JohnLlywodraethwr Awdurdod Addysg Lleol / Local Education Authority Governor
Mr Kevin JenkinsLlywodraethwr Awdurdod Addysg Lleol / Local Education Authority Governor
Mrs Delyth JenkinsLlywodraethwr Cymunedol / Community Governor
Mrs Lynnette PhillipsLlywodraethwr Cymunedol / Community Governor
Mrs Carly JonesLlywodraethwr Cymunedol / Community Governor
Mr Owain GrantLlywodraethwr Cymunedol Ychwanegol / Additional Community Representative
Mr Richard DaviesRhiant Lywodraethwr / Parent Governor
Mrs Lisa DaviesRhiant Lywodraethwr / Parent Governor
Mrs Helen ThomasRhiant Lywodraethwr / Parent Governor
Mrs Carwen Morgan-DaviesRhiant Lywodraethwr / Parent Governor
Mrs Mai GilesAthro Lywodraethwr / Teacher Governor
Mrs Amanda JonesStaff Lywodraethwr / Staff Governor

Cadeirydd/Chairperson                             Mrs Lynnette Phillips

Is-Gadeirydd/Vice-Chairperson                 Mr Kevin Jenkins