Staff / Contacts

Headteacher – PrifathroMr Emyr Davies
Teaching Staff – Athrawon

Year 6 – Blwyddyn 6
A
Mrs Enfys Thomas
Pwyll

Years 5 & 6 – Blwyddyn 5 & 6
B
Mr David Toms
Myrddin
Year 5 – Blwyddyn 5
A
Mrs Nerys Howells
Culhwch
Dirprwy
Year 4 – Blwyddyn 4
B
Mrs Mai Giles

Branwen
Years 3 & 4 – Blwyddyn 3 a 4
B
Mrs Jo Mason


Olwen
Year 3 – Blwyddyn 3
A
Mrs Wendy James
Rhiannon
Years 2 & 3 – Blwyddyn 2 & 3
A
Mrs Carys Evans
Hywel
Year 1 & 2 – Blwyddyn 1 & 2
A
Mrs Eleri Lewis

Gwenllian

Year 1 – Blwyddyn 1
A
Mrs Rhian Taylor

Arthur
Reception – Derbyn
A
Miss Jessica Jones

Beca
Assistant Headteacher / Pennaeth Cynorthwyol
Reception – Derbyn
A
Mrs Kay Jenkins
Dewi
Nursery – MeithrinMrs Llinos Griffiths
Non
PPA Staff – Staff CPAMrs Ceirios Jenner (PPA)
Mrs Lisa Jones (PPA)
Mrs Wendy Griffiths (PPA)
Teaching Assistants – CynorthwywyrMrs Amanda Jones
Miss Ceri Rees
Mrs Christina John
Mrs Angharad Lloyd
Mrs Christine Pindair
Mrs Emma Driscoll
Mrs Katie Thomas
Mrs Wenan Rees
Mrs Trudie Page
Caretaker – GofalwrMr Gilroy Thomas
Administrative Officer – Swyddog Gweinyddu a ChyllidMrs Elinor Evans
Contacts – CysylltuPhone – 01994 230589
Fax – 01994 230280
e-mail – admin@griffithjones.ysgolccc.cymru