Diwrnod Ysgol

Plant yn Cyrraedd 8.40 – 8.55

Cofrestru 8.55 – 9.00

Gwasanaeth 9.00 – 9.15

Gwersi 9.15 – 10.30

Amser Chwarae 10.30 – 10.45

Gwersi 10.45 – 12.00

Amser Cinio 12.00 – 1.00

Gwersi 1.00 – 2.15

Amser Chwarae 2.15 – 2.30

Gwersi 2.30 – 3.30

Diwedd Diwrnod yr Ysgol

Meithrin 3.00

Babanod 3.15

Iau 3.30