ECO Sgolion

Dechreuodd Ysgol Griffith Jones ar ei rhaglen Eco lwyddiannus yn 2006 wrth intergreiddio ag annog y disgyblion i gymeryd rhan mewn materion amgylcheddol a dadtblygu cynaliadwy. Mae’n cynnig system hynod strwythurol ar gyfer rheolaeth amgylcheddol ysgolion.

Mae’r rhaglen yn adnodd dysgu ac mae’r meysydd pwnc yn cynnwys: 

  • Ysbwriel
  • Lleihau gwastraff
  • Cludiant
  • Byw’n Iach
  • Ynni
  • Dwr
  • Tir yr Ysgol
  • Dinasyddiaeth Fyd-Eang

Disgyblion sy’n cymeryd y prif rannau mewn gwneud penderfyniadau a chyfranogi er mwyn lleihau effaith amgylcheddol ein hysgol. Fel hyn, mae Eco-Sgolion yn ymestyn y tu hwnt i’r dosbarth ac yn datblygu agweddau o ddinasyddiaeth gyfrifol, gartref ac yn y gymuned.ehangach. 

Dyma grynodeb byr o lwyddiannau Eco yr ysgol: 

Y Tlws Efydd Sefydlu siop ffrwythau.
Gosod system ailgylchu mewn lle.
Darparu bocs adnoddau chwaraeon amser chwarae.  
Ymwybodol o arbed ynni.Marciau chwarae i’r iard yr ysgol a seddau allanol
Y Tlws Arian Gwella system ailgylchu – batteris, “fones 4School”,ailgylchu cardiau Nadolig, creu ein addurniadau Nadolig ein hunain. 
Cynllunio a derbyn grant wrth Loteri ‘r Treftadaeth i adeiladu Ystafell allanol.
Y Faner Werdd Gwella golwg mynedfa’r ysgol i’w gwneud yn fwy croesawgar a lliwgar..
Llunio gardd ysgol. 
Parhau ar ein cynllun Gwreiddiau ac Adennydd fel rhan o Ddinasyddiaeth Fyd-Eang. 
Y Ail Faner Wyrdd Monitro defnydd dŵr.
Defnyddio casglydd dŵr yng ngardd yr ysgol.Gwella tir yr ysgol drwy ddatblygu amserlen ar gyfer cyfleoedd plannu.
Ail gylchu llennu’r neuadd.
Gwneud defnydd ohonynt i greu nwyddau a werthwyd i’r gymuned er mwyn codi arian tuag at gywaith celf y Galeri Genedlaethol.
Gwobr Platinwm  Cynnal arolwg egni a chyflwyno camau i arbed ynni.
Sefydlu amserlen gompostio ar gyfer gwastraff bwyd yr ysgol.
Codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd ail gylchu gyda chefnogaeth y GRhA.